Čistá voda je podstatou života, největším darem této planety.
V domácnostech, v práci i v restauracích nám v nejvyšší kvalitě teče téměř zdarma, ale díky záplavě balených nápojů tento dar často přehlížíme. Skleněná karafa je ideální nádoba, ve které z vody rychle vyprchá chlor, je hygienická a na rozdíl od plastu ekologicky zcela nezávadná. Design této karafy obsahuje v jedné variantě květ života, který vodu oživuje a dává jí náboj, v druhé variantě harmonizující a zklidňující spirálu.

číst více
karafa na vodu

Květ života je symbol, který v sobě nese mnoho informací. Od stvoření po vesmírné vztahy. Začíná jedním kruhem - já, rozdvojuje se v dualitu a vytváří tzv. vesicu piscis, třetí kruh je jejich dítě, vzniká posvátná trojice atd. Expanze je nekonečná. Květ v sobě nese mnoho skrytých obrazců, například platonská tělesa, metatronovu krychli a jeho energie je energií růstu a života.

/500 Kč/
květ života

Spirála
Symbol, který v sobě obsahuje pohyb a změnu směrem k uvolnění. Na dně karafy teče do dvou lístků ve tvaru srdce. Spirála představuje velmi starý a značně rozšířený symbol, který je úzce spjatý s kruhem. Příroda obsahuje mnoho spirál, vesmír se pohybuje ve spirálách. Vodu vrací do její přirozenosti vodního víru a radosti z plynulého pohybu.

/1399 Kč/
spirála

Fibonacciho spirála
Dynamicky se rozevírající křivka připomíná ulitu. Je vykreslená podle Fibonacciho posloupnosti, v matematice označované jako nekonečná posloupnost přirozených čísel. Je tvořená z tzv. zlatého řezu, harmonického poměru délek. Tuto spirálu najdeme v uspořádání středů květin, v růstu šnečích ulit nebo ve vírech vody. Symbol nás vrací zpět do přírody.

/1399 Kč/
fibonacciho spirála

Triquetra
Jde o symbol mnoha významů, v minulosti používaný Kelty. Znamená kromě jiného neoddělitelné spojení tří prvků - země, vesmíru a toho, co nazýváme duchem. Spojení tří tvarů, tzv. vesic piscis, vytváří uprostřed silný proud energie, který zesilují okolní kruhy a elipsy. Propojuje vodu se zemí a univerzem.

/1399 Kč/
triquetra

BRZY:

Ikosaedr
Jedno z platonských těles, název můžeme přeložit jako dvacetistěn. Je mu přiřazen živel vody a lze ho vepsat do tvaru květu života, stejně jako do ostatních těles. Platonovy útvary vycházejí z přírodních, nebo chcete-li, kosmických zákonitostí, a tak je možné odvodit jeden od druhého nebo je do sebe vepsat. Energie vody s ním spojená tedy obsahuje esenci propojení.

rozsáhlým výzkumem vody po celé naší planetě se zabýval Masaru Emoto, ne jako klasický vědecký výzkumník, ale spíše z pohledu originálního myslitele. V současné době je jedním z nejznámějších specialistů v dané oblasti na světě.

číst více