Karafa na vodu

Lucie Nepasická
Objednat

Čistá voda je podstatou života, největším darem této planety.
V domácnostech, v práci i v restauracích nám v nejvyšší kvalitě teče téměř zdarma, ale díky záplavě balených nápojů tento dar často přehlížíme. Skleněná karafa je ideální nádoba, ve které z vody rychle vyprchá chlor, je hygienická a na rozdíl od plastu ekologicky zcela nezávadná. Design této karafy obsahuje v jedné variantě květ života, který vodu oživuje a dává jí náboj, v druhé variantě harmonizující a zklidňující spirálu.

Voda je pro nás tak samozřejmá že si ani neuvědomujeme její sílu a význam. Přitom je podstatnou částí nás samých. Abychom ji mohli opravdu vnímat a aby nás mohla léčit, musíme ji pít čistou. Klasický čistící proces zbavuje vodu hrubých nečistot, ale opravdovou kvalitu jí dává zcela přirozeně energie.
Tato karafa obsahuje harmonizující symbol přijatý v channelingu a jeho energie jsou určené právě pro pro tuto dobu transformace a překotných změn. Harmonizovaná voda nám může dodat potřebný klid a sílu vše zvládat, pomůže nám svou čistotou otevřít srdce.
Naučíme - li se vodě naslouchat, zjistíme že v sobě nese mnoho informací, mluví k nám, chce s námi komunikovat a to nejlépe tak, když ji pijeme čistou. Přes všechny příchutě, kávy a čaje se k nám čisté informace vody nedostanou. Taktéž cukr – oslazené tekutiny – jsou růžové brýle skutečnosti. Přitom skutečnost ve své ryzí podobě je krásnější než ta oslazená. Jako všechny čisté původní energie má své přirozené působení a naladěním se na skutečný proud žijeme naplno, v souladu se sebou samým.

Čistá voda je podstatou života, největším darem této planety.
V domácnostech, kancelářích i restauracích nám v nejvyšší kvalitě teče téměř zdarma, ale díky záplavě balených nápojů tento dar často přehlížíme. Skleněná karafa je ideální nádoba, ve které z vody rychle vyprchá chlor, je hygienická a na rozdíl od plastu ekologicky zcela nezávadná.
Darujte zdraví sobě, druhým i celé planetě.

karafa na vodu

Květ života je symbol, který v sobě nese mnoho informací. Od stvoření po vesmírné vztahy. Začíná jedním kruhem - já, rozdvojuje se v dualitu a vytváří tzv. vesicu piscis, třetí kruh je jejich dítě, vzniká posvátná trojice atd. Expanze je nekonečná. Květ v sobě nese mnoho skrytých obrazců, například platonská tělesa, metatronovu krychli a jeho energie je energií růstu a života.

/500 Kč/
květ života

Spirála
Symbol, který v sobě obsahuje pohyb a změnu směrem k uvolnění. Na dně karafy teče do dvou lístků ve tvaru srdce. Spirála představuje velmi starý a značně rozšířený symbol, který je úzce spjatý s kruhem. Příroda obsahuje mnoho spirál, vesmír se pohybuje ve spirálách. Vodu vrací do její přirozenosti vodního víru a radosti z plynulého pohybu.

/1399 Kč/
spirála

Fibonacciho spirála
Dynamicky se rozevírající křivka připomíná ulitu. Je vykreslená podle Fibonacciho posloupnosti, v matematice označované jako nekonečná posloupnost přirozených čísel. Je tvořená z tzv. zlatého řezu, harmonického poměru délek. Tuto spirálu najdeme v uspořádání středů květin, v růstu šnečích ulit nebo ve vírech vody. Symbol nás vrací zpět do přírody.

/1399 Kč/
fibonacciho spirála

Triquetra
Jde o symbol mnoha významů, v minulosti používaný Kelty. Znamená kromě jiného neoddělitelné spojení tří prvků - země, vesmíru a toho, co nazýváme duchem. Spojení tří tvarů, tzv. vesic piscis, vytváří uprostřed silný proud energie, který zesilují okolní kruhy a elipsy. Propojuje vodu se zemí a univerzem.

/1399 Kč/
triquetra

BRZY:

Ikosaedr
Jedno z platonských těles, název můžeme přeložit jako dvacetistěn. Je mu přiřazen živel vody a lze ho vepsat do tvaru květu života, stejně jako do ostatních těles. Platonovy útvary vycházejí z přírodních, nebo chcete-li, kosmických zákonitostí, a tak je možné odvodit jeden od druhého nebo je do sebe vepsat. Energie vody s ním spojená tedy obsahuje esenci propojení.

rozsáhlým výzkumem vody po celé naší planetě se zabýval Masaru Emoto, ne jako klasický vědecký výzkumník, ale spíše z pohledu originálního myslitele. V současné době je jedním z nejznámějších specialistů v dané oblasti na světě.

Masaru Emoto se zabýval rozsáhlým výzkumem vody po celé naší planetě, ne jako klasický vědecký výzkumník, ale spíše z pohledu originálního myslitele. V současné době je jedním z nejznámějších specialistů v dané oblasti na světě. Jako terapeut používal při svých sezeních shluky mikroskopických vodních částic a analýzu pomocí magnetické rezonance (Magnetic Resonance Analyzer, MRA) . Při MRA se do vody vkládají určité informace ve formě HADO (což v češtině znamená „vibrace“). Úspěšné výsledky jeho terapie jej přesvědčily, že voda dokáže informace podržet i přenášet. Tuto hypotézu už po dlouhou dobu zastávaly určité skupiny lidí, jako jsou například homeopaté či nábožensky založení lidé, přestože dosud nebyla vědecky dokázána a ze strany většiny vědců bývá dokonce ignorována či vysmívána.

Masaru Emoto se inspiroval sněhovým krystalem a uvědomil si, že právě ve zmrzlé krystalové formě nám voda ukazuje svou celou a skutečnou podstatu. V roce 1994 se jeho laboratoři v Tokiu po mnoha pokusech a omylech podařilo pořídit první fotografii vodního krystalu. Od té doby bylo těchto fotografií pořízeno několik desítek tisíc. Bylo také provedeno velké množství zkoušek a pokusů v souvislosti s různými tématy, jako je „kvalita vody”, „dopad negativních a pozitivních slov na vodu”, „vliv hudby, obrázků, písmen nebo textů” nebo „síla různých druhů modlitby”. Výsledky ukazují, že hudba, slova, myšlenky nebo motlitby mají vliv na strukturu vodního krystalu, což naznačuje, že skutečně ovlivňují naši hmotnou realitu. Díky fotografii krystalu se hypotéza, že voda je schopná podržet i přenášet informace, stala viditelnou pro všechny. Vzhledem ke své nádheře jsou vodní krystaly ve stabilní a harmonické podobě navíc úžasným uměleckým dílem, které mnoho lidí chytne za srdce.
S podporou své ženy Kazuko vydal Masaru Emoto v roce 1999 na vlastní náklady publikaci Vzkazy z vody (“Messages from Water”), což je sbírka fotografií vodních krystalů a výsledků jejich výzkumu. Publikace Vzkazy z vody se ve světě dočkala milionů výtisků a v krátké době byla přeložena do více než dvaceti jazyků.
Od té doby cestuje Masaru Emoto se svou ženou po celém světě a pořádá semináře a přednášky na téma voda a HADO (vibrace). Mezi vrcholné okamžiky jeho kariéry patří přednášky na 3. a 4. Světovém fóru o vodě v Kyotu (2003) a v Mexiko City (2006), přednáška v sídle Organizace spojených národů v New Yorku (2005), interview s holandskou princeznou Irenou a příspěvek na 1. mezinárodním spirituálním festivalu v Mexiko City (2008).
Masaru Emoto napsal rovněž Poselství skrytá ve vodě (“The Hidden Messages in Water”), Skutečná síla vody (“The True Power of Water”), Miluj sám sebe (“Love Thyself”) a Podoba lásky (“The Shape of Love”) a v současné době je autorem světových bestsellerů, jehož jméno se objevilo i v seznamu nejprodávanějších knih listu New York Times.

Krystaly vody se objevují rovněž ve filmu s názvem Co my víme? (“What the Bleep Do We Know?”), který si získal velkou pozornost publika a několik filmových cen po celém světě. Hrdinku filmu představuje Marine Matlin, která získala filmového Oskara v kategorii nejlepší herečka.
V únoru 2008 se objevil dokumentární film Voda (“Water”), ve kterém je Masaru Emoto se svou studií prezentován společně s ostatními uznávanými světovými výzkumníky, kteří se zabývají vodou.
Fotografie krystalu vody se v současnosti líbí všem typům lidí, od dětí až po staré lidi, nezávisle na jejich rase, národnosti, náboženském vyznání a sociálním prostředí, a stále více a více lidí je poselstvím z vodních krystalů fascinováno. V roce 2004 byla založena další laboratoř, tentokrát v Evropě v Lichtenštejnsku. V roce 2007 byla vytvořena laboratoř vodních krystalů v Technologickém ústavu pro ekologické prostředí řek (Ecological River Environment Technology Institute) na univerzitě Kyungdong v Koreji.
V uplynulých letech se Masaru Emoto setkal s předními světovými představiteli politického a duchovního života, jako je například Jeho Svatost dalajláma, Michail Gorbačov, Dr. Ervin Raszlo a Rupert Sheldrake, kteří fotografii vodního krystalu také velmi obdivovali.
Masaru Emoto je rovněž dlouhodobým zastáncem míru ve vztahu k vodě. V červenci 2003 vyzýval k účasti a zároveň se postavil do čela „slavnosti lásky a díků vodě“ u Galilejského jezera v Izraeli. Od uvedeného okamžiku se tato slavnost organizuje každým rokem.

V květnu 2005 ohlásil vznik EMOTO PROJEKTU na konferenci nazvané Spirituální dimenze vědy a podvýbor pro uvědomění si spirituality (“The Spiritual Dimensions of Science and Consciousness Subcommittee on Spirituality”), která se konala v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. EMOTO PROJEKT je součástí akce mezinárodní dekády Organizace spojených národů Voda pro život (“Water for Life”), během níž má být kniha pro děti Vzkazy (Sdělení) z vody (“The Message of Water”) po dobu deseti let poskytována všem dětem na světě zdarma. Kniha Vzkazy (Sdělení) z vody vyšla za začátku roku 2006 a v následujících deseti letech bude dětem po celém světě rozdáno 650 milionů jejích výtisků.
V březnu 2008 Masaru Emoto založil kancelář s názvem OFFICE MASARU EMOTO, LLC. s cílem přispívat k podpoře míru ve světě. Jedná se o společnost s ručením omezeným, která se definuje jako společnost nikým nevlastněná a založená na principu účasti občanů, jako “společnost pro lidi a vytvářená lidmi za účelem plnění veškerých cílů, které si vytkla”.